Nieuwe personeelsaccommodatie voor Zwembad Waarland

Met de onthulling van het nieuwe logo opende wethouder Ben Blonk van Schagen op zaterdag 13 mei de nieuwe multifunctionele accommodatie van het 70-jarige Zwembad Waarland: een personeelsruimte met keuken, sanitaire voorzieningen en vergaderfaciliteiten én nieuwe toiletten voor badgasten. “70 jaar terug werd met karretjes zand uit Schoorl een basis gelegd voor dit mooie zwembad en je ziet hier vandaag hoeveel er mogelijk is met vrijwilligers. Daar zouden buurgemeenten nog wel eens jaloers op kunnen zijn. Wij zijn er trots op”, zei Blonk, die zijn zwembroek had thuisgelaten, maar toezegde een volgende keer een duik te komen nemen.

Bij de opening van het zwemseizoen in 2016 uitte Zwembad Waarland-voorzitter Kees Stoop de wens van het bestuur om de toenmalige personeelsaccommodatie te vernieuwen. Daarop is het balletje snel gaan rollen. “Dat de gemeente snel zaken kan doen, blijkt vandaag wel”, zei wethouder Blonk, die na een rondleiding in 2016 erkende dat vernieuwing noodzakelijk was. “Een jaar later staat er een prachtige accommodatie, dankzij samenwerking tussen zwembadbestuur en gemeente.”

Namens het bestuur bedankte Kees Stoop de sponsoren die de realisatie van de nieuwe accommodatie mogelijk hebben gemaakt: gemeente Schagen, Rabobank Alkmaar e.o. en Badpop. Ook roemde hij de inzet van het voltallige zwembad-bestuur (Kim Smit, Marjolein Lenting, Marco Groot, Marco Groen, Huub Jaspers, Reinier Pool, Udo Beers, Arjan Zutt, Martien Bos, Arie Ham en Frans van Diepen). Daarna onthulde Ben Blonk het nieuwe logo, een fraai ontwerp van Waarlandse Nelleke Ham.

Badjuf/-meester gezocht
Voordat alle belangstellenden de nieuwe accommodatie konden bekijken en werden getrakteerd op gebak, maakte Kees Stoop nog even van de gelegenheid gebruik om een oproep te doen voor een nieuwe badjuf/-meester. Belangstellenden voor deze functie kunnen contact opnemen met  info@zwembadwaarland.nl.